JAN ANNE VAN DER LAAN
tekeningen, schilderijen en meer
HOME

 
Dat oergevoel

Als kind van een jaar of zes tekende ik met straatkrijt accolades op de stoep. Hierbij ontdekte ik iets magisch, ik kon de accolades veranderen in een profiel van het menselijk gezicht. Verrukt tekende ik alleen nog maar gezichten in profiel, op de stoep zoals de eerste jagers jachtdieren grafeerden op de wanden van hun grot.

Iets van de 6-jarige straat-tekenaar zit nog in mij, want ik schilder voornamelijk portretten. En net als de oermens moet hebben gevoeld, ervaar ik daarbij iets van magie en betovering. Kunst heeft te maken met dat oergevoel.
 


 
When I was a child of about six years of age, I drew accolades with street crayons on the sidewalk. Hereby I discovered something magical. I was able to change the accolades into a profile of a human face. From that moment on I only painted faces in profile, on the sidewalk, like the first hunters engraved prey animals on the walls of their caves.

In a way I still am this six year old street artist. I still paint portraits. And just like these prehistoric humans must have felt, I experience something of magic and enchantment. Art has to do with that sensation.

 

The true artist helps the world
by revealing mystic truths
Bruce Nauman